Almenü
Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet
Főmenü

Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása

01Iskolánk a Hajós Alfréd Általános Iskola 1982-ben nyitotta meg kapuját. A rendszerváltás után évekig kizárólag német nyelvet oktattunk, de később igény jelentkezett az angol nyelv bevezetésére is. Felismertük, hogy a korán megszerzett nyelvtudás egyre fontosabbá válik, ezért 2007-től bevezettük az emelt szintű német nyelvoktatást, és így tehetséges tanulóink heti 5 órában sajátíthatják el a német nyelvet. Fontosnak tartjuk gyermekeink magas szintű nyelvi nevelését. Változatos tanórákon igyekszünk begyakoroltatni a nyelvtudáshoz szükséges készségeket.

02

Sok lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyerekek használhassák nyelvtudásukat, ezért gyakran rendezünk számukra vetélkedőket, programokat. Évek óta iskolánk ad helyet a kerület német nyelvi versenyeinek is, amelyeken tanítványaink kitűnő eredménnyel szerepelnek.

03

Annak ellenére, hogy mi nem vagyunk nemzetiségi iskola, a kezdetektől fogva bekapcsolódtunk a kerület német nemzetiségi nevelésébe. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet képviselőtestületével jó partneri együttműködést ápolunk és a kerület német nemzetiségi intézményeivel kitűnő kapcsolatban vagyunk, részt veszünk az általuk szervezett rendezvényeken, és szívesen vállalunk feladatokat a nemzetiségi nevelés, a német nyelv élővé tétele érdekében.

Iskolánk fontosnak tartja a német kultúra és a német hagyományok megismertetését, ezért sok lehetőséget teremtünk erre is.

Várva várt esemény minden évben a Márton-napi lámpás felvonulás, ahol a közös lámpáskészítés után megvendégeljük a gyerekeket és a szüleiket, azután „libát” keresünk az iskolaudvaron, majd pedig a többi intézményhez kapcsolódva, együtt vonulunk a Városházához, hogy közösen énekeljünk, és ünnepeljünk.

04

Gyakran megyünk a gyerekekkel német nyelvű színházi előadásokra, betanulunk színdarabokat, és sok tanítványunk szívesen szaval németül.

05

A meseerdő tündére (színdarab a Csiliben)

Néhány évvel ezelőtt a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet képviselőivel karöltve elhatároztuk, hogy egy budapesti versmondó versenyt szervezünk, ahol a nem nemzetiségi iskolák tanulói szavalhatnak németül. A kezdeményezésünket a főváros többi kerülete örömmel fogadta, és azóta is nagy érdeklődésre tart számot ez a program.

06

Budapesti német nyelvű versmondó verseny

07

Molnár Dorottya, iskolánk egykori tanulója

Gyerekeink nyaranta német nyelvterületen tölthetnek el egy hetet, ahol gyakorolhatják a nyelvet, járnak a helyi iskolába, és ismerkedhetnek az országgal, az ott élő emberekkel.

08

09

Nyári táborok fotói

Örülünk, és büszkék vagyunk arra, hogy mi is hozzájárulhatunk a kerületben folyó német nyelvi neveléshez, hagyomány és kultúra átörökítéséhez.

Őrfi Krisztina
Intézményvezető