Almenü
Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet
Főmenü

Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda

01Gyorsan változó és egyre inkább felgyorsult világunkban világossá vált, hogy az európai színvonalú magyar óvodai nevelésnek – mely haladó elveket vall, értékteremtő és értékközvetítő szerepe felbecsülhetetlen – folyamatos megújulásra van szüksége. A Baross Óvoda megalakulása óta központi helyet foglal el Pesterzsébet azon nevelési –oktatási intézményei között, ahol a gyermekek testi, szellemi és lelki nevelésének eredményessége érdekében fontos a szakmai megújulás, az innovatív fejlesztési lehetőségek folyamatos beépítése a nevelőmunkába. Az óvoda pedagógiai programjának kiemelt feladata az egészségnevelés, a mozgásfejlesztés, speciális nevelési forma a német nemzetiségi nevelés fejlesztése – ami Európai Uniós országként a nemzetiségek önazonossága, identitása, hagyományápolása, a nyelv átörökítése szempontjából – továbbra is fontos feladatunk. Munkánkban a köznevelést közszolgálatnak tekintjük. A mindennapok sikerei, eredményei alapozzák meg örömeinket. Büszke vagyok arra, hogy az óvodában a speciális nevelési forma, a német nemzetiségi nevelés továbbfejlesztésének részeseként elősegíthetem a Baross óvoda szakmai sikereinek jövőbeli kiteljesítését, elismertségének öregbítését Pesterzsébeten.

Óvodánk, a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda, rövidített nevén Baross Óvoda – régi nevén a II. számú Összevont Óvoda – 2018-ben ünnepelte 53. évfordulóját.

Pesterzsébet az 1960-as évektől ugrásszerűen fejlődött – új városközpontot és sok lakást építettek fel -, így a családokban több gyermeket is vállaltak a szülők, ami új óvodák létrehozását tette szükségessé. 1965 júniusában nyílt meg a Baross utca 79. számú Óvoda, és 1967-ben a Baross utca 81. számú Óvoda, melyek ebben az időben még külön egységként működtek. A 70-es évek közepén az oktatáspolitikára egyfajta megújulás volt jellemző, melynek megvalósításában a kerületi pedagógusok aktívan részt vettek.

02A német kisebbség fennmaradásának feltétele a nyelvéhez és a hagyományaihoz való szoros kötődés. A német identitású lakosság igénye, érdeklődése és a szakképzett, elkötelezett nemzetiségi óvodapedagógusok munkája életre hívta az 1996/97-es nevelési évben a gyermekek játékba integrált német nyelvhez szoktatását. Jelentős eredményként értékelhetjük 1996-ban egy német nemzetiségi csoport megalakulását, a Baross u. 79. épületében. A német nemzetiségi nevelés kialakítását óvodánkban Marton Sándorné és a Német Kisebbségi Önkormányzat részéről Hertelendi-Härtlein Péter elnök segítették. Később az elnöki feladatot Dr Fekete Károlyné látta el, elnöksége során egyik legfontosabb feladatának tartotta a német nemzetiségi nevelést folytató kerületi iskolák együttműködésének koordinálását, az intézmények programjainak támogatását.

Az óvoda nemzetiségi, nyelvi feladatainak kimunkálását Lászlóné Ammer Klára, nemzetiségi óvodapedagógus alapozta meg, és az évek során bekapcsolódó, elkötelezett kollegákkal fejlesztették tovább. Az óvodapedagógusok nyelvi tudásukat, valamint a nemzetiségi nevelés lehetőségeit, kapcsolatrendszereit folyamatosan fejlesztették az eredményes nyelvi, nemzetiségi nevelőmunka érdekében. Kezdetektől fogva szoros kapcsolatot ápoltunk más német nemzetiségi óvodákkal: Soroksár, Taksony, Berkenye, Iklad és Herend. Ezen együttműködések az évek alatt sokat fejlődtek, bővültek, Ceglédbercel, Mór településekkel együttműködési megállapodás megkötésére is sor került az évek alatt. Ehhez hozzájárult a nemzetiségi önkormányzatok települései közötti együttműködés, a közös rendezvények életre hívása.

Kulturális események, amelyeken rendszeresen részt vettünk: Kerületi Nemzetiségi Napok, Kerületi Ifjúsági Gála, Budapesti Németek Fesztiválja, Dunamenti Németek Gyermektánc-, Dal- és Versfesztiválja, német nemzetiségi gyermek táncház, Oktoberfest, Márton nap, nyugdíjasok karácsonyi köszöntése. A Márton nap megünneplésének ötlete és a lampionos felvonulás megszervezése a Baross Ovi nevéhez fűződik. A Márton nap megünneplése, az esti lampionos felvonulás és a szülők lampionkészítő délutánja hagyománnyá vált óvodánkban és napjainkra kerületünkben is. Már évek óta csatlakoznak az esti lampionos felvonulásunkhoz a kerületi nemzetiségi általános iskola, a zeneiskola és a gimnázium tanulói is.

A német nemzetiségi nevelés-oktatás elindulásának első percétől nemzetiségi óvodapedagógusaink, – akik mindannyian német nemzetiségi diplomával és felsőfokú nyelvvizsgával rendelkeztek – rendszeres résztvevői kül- és belföldi szakmai és nyelvi továbbképzéseknek. Deggendorfban az elméleti képzésen túl napi gyakorlati óvodapedagógusi munkát is végeztek a kollegák, általuk ismeretlen bajor óvodában. A nemzetiségi óvodapedagógusok folyamatosan megosztják tudásukat egymással, ennek eredményeként kerületi és fővárosi bemutatók részesei.

A nemzetiségi munkaközösség folyamatosan segíti a szakmai fejlesztőmunkát. A fejlesztéshez felkutatják a segítőket, ilyen a Német – Magyar Óvoda Iskola Egyesület, a Schulverein, melynek tagja az óvoda, évek óta kínál lehetőségeket folyamatosan a kül- és belföldi programokon való részvételre. Ezeken valamennyi nemzetiségi pedagógus (óvodákból és iskolákból) részt vehetnek. Köszönet a lehetőségek biztosításáért Bajtayné Mayer Éva elnök asszonynak és Láng Ferencné alelnöknek. Az ő támogatásukkal juthattak el az óvodapedagógusok Svájcba, a Pestalozzi Gyermekfaluba, Lichtensteinbe, Németország és Ausztria különböző óvodáiba, betekinthettek állami, önkormányzati, egyházi és alternatív (Waldorf és Montessori) óvodákba. Megismerkedhettek a migráns gyerekek nevelési és oktatási lehetőségeivel Frankfurtban és Dél-Tirolban. Dél-Tirolban, Brixen városában lévő Európai Pedagógiai Oktatási Centrumban négy magyar óvodapedagógus egy nagy nemzetközi csoportban kommunikáció és manager képzésen vehettet részt. A magas színvonalú dél-tiroli képzés megszervezése, megvalósítása Mammel Ádámné nevéhez fűződik, akitől a nemzetiségi nevelés-oktatás bevezetésekor nagyon sok támogatást kapott intézményünk: az első szakkönyveket (Rahmen Plan I, II, III:), soron kívüli továbbképzési lehetőséget, a Kulturális Minisztériumon keresztül anyagi és erkölcsi támogatást.

A Baross óvodában 2004-ben jelentős személyi változások történtek; Marton Sándorné nyugdíjba vonulása után Szabó Gizella megbízással vette át az óvoda vezetését, majd sikeres pályázat után, 2005. január 1-től Bélteczkyné Szende Hilda kapott bizalmat a képviselőtestülettől az intézmény vezetésére.

Az óvoda nevelőközössége az új vezetői irányítással 2005 júniusában, a régi hagyományok értékeit megerősítve ünnepelte meg az óvoda 40 éves születésnapját, 2015-ben az 50 éves születésnapra szerveztek emlékezetes programokat. A nemzetiségi nevelés évfordulóin 2006-ban „10 év a német nemzetiségi nevelésért” címmel emlékműsort és kiállítást állított össze, majd 2016-ban „20 év a német nemzetiségi nevelésért” programsorozattal méltóképpen emlékezett meg a német nemzetiségi nevelést hagyományairól, sikereiről. Az óvoda vezetése  azóta is stabil, vezető helyettes Harsányi Ildikó, a tagóvoda vezető Láng Krisztina. A nemzetiségi nevelésben részt vevő kollégák munkájának elismerését több kitüntetéssel is elismerte az NNÖP képviselőtestülete.

Kasza Viktória nemzetiségi munkaközösség vezető 2016- ban, majd Pap Eszter nemzetiségi óvodapedagógus 2018 évben a kerületi pedagógus napon részesültek az elismerésben.

03A 2008/2009 nevelési évben a német nemzetiségi nevelés bővítése igazi sikertörténete volt az óvodának. Pesterzsébet Önkormányzata 55/ 2008. (IV.09.) OMB határozatával elfogadta a J.E.K.  Helyi Nevelési Program módosítását. A német nemzetiségi nevelés, mint speciális nevelési forma folyamatosan magas szinten valósult meg, amit Lászlóné Ammer Klára, nemzetiségi munkaközösség vezető szakmai vezetése eredményezett. Számtalan fellépés, óvodai, kerületi és regionális programon való szereplés, bemutatók kerültek megszervezésre, amit az óvodapedagógusok külföldi anyanyelvi környezetben megvalósuló fejlődése segített elő.

Partneri együttműködésünket a német nemzetiségi nevelés terén sikerült bővíteni a szakmai munka megújítása érdekében. 2010-ben a Móri Pitypang Óvodával, 2012-ben a ceglédberceli Napsugár Óvodával kötöttünk együttműködési megállapodást, melyek azóta is szakmai kitekintést biztosítanak a nemzetiségi óvodapedagógusok részére. Pesterzsébet német testvérvárosával, Frankfurt am Main X. kerületével is kapcsolatot építettünk ki. Berkersheimben óvoda és iskolalátogatáson vehettek részt a pedagógusok és az óvoda vezetője. A látogatást a Pesterzsébeti Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása segítette.

A szakmai munkaközösség, mint autonóm team munkája nélkülözhetetlen volt a minőségi szakmai fejlődéshez, mely alapjául szolgált az új szakmai kihívásoknak való megfeleléseknek. Ehhez nagymértékben hozzájárult a Német Óvoda és Iskola Egyesület elnöke Láng Ferencné, aki segítette a mesekönyvek, a szakmai kiadványok és módszertani anyagok, eszközök felkutatását és hozzájutását a pedagógusoknak. Hét éve lehetőségünk van részt venni a Nemzetközi Pedagógiai Kiállításon és Vásáron, ahol taneszközök, szakmai- és mesekönyvek megtekintésén kívül, kézműves foglalkozásokon gyakorlati tapasztalatokat szerezhetünk, valamint különböző előadásokon vehetünk részt pedagógiai és pszichológiai témakörökben. Két-két alkalommal Bécsben, Grazban és Salzburgban, egyszer pedig Linzben voltunk e rendezvényeken. Fővárosi Német Önkormányzat támogató együttműködésére is folyamatosan számíthat az óvoda Bárkányi Judit Elnök vezetésével.

Szakmai tevékenységek mellett szakirányú sikeres pályázatokat nyújtottunk be. Pályázaton elnyert pénzből vásároltuk a nemzetiségi ruhákat, amit alapítványi támogatással bővítettünk. Mára már minden nemzetiségi nevelésben részesülő gyermek hagyományőrző ruhában léphet fel a rendezvényeken. Az óvodapedagógusok közreműködésével az óvoda 2013-ban létrehozta a „Hétszínvirág kiváló akkreditált Tehetségpontot”, melynek keretein belül három tehetségműhely működik. A „Kindergarten műhely” a nyelvben tehetséges gyermekeket fejleszti tovább.

A német nemzetiségi nevelés terén együttműködési megállapodást kötöttek az eltelt 20 évben a kerületi nemzetiségi nevelési-oktatási intézmények. Az együttműködési megállapodást a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet kezdeményezte, támogatta. A fővárosban egyedülálló lehetőségként Pesterzsébeten a nemzetiségi nevelés felmenő rendszerben valósulhat meg óvodától gimnáziumig. Az együttműködésben kulturális és hagyományőrzés terén is élő az együttműködés. A kerületi és fővárosi vers, próza és kisjelenetek versenyén, a Sissi szavalóversenyen a nemzetiségi nevelésben részt vevő kollégák rendszeresen meghívott zsűri tagok. A Német Hagyományokat Ápolók Szövetség Egyesület segíti az óvoda hagyományőrző tevékenységét.

Lászlóné Ammer Klára nyugdíjba vonulása után a munkaközösség vezetését, a nemzetiségi nevelés szakmai irányítását Kasza Viktória, majd 2018 őszétől Pap Eszter, német nemzetiségi óvodapedagógus vette át. A nevelés továbbra is a megkezdett és jól működő hagyományokon alapul, melyben a munkaközösségvezető aktív segítőtársai Urbán Enikő, Juhász Vivien és Hódos Éva nemzetiségi óvodapedagógusok, akik fiatalos lendülettel folytatják a régi hagyományok továbbfejlesztését a nemzetiségi nevelőmunkában. A Baross óvoda 2018-ra kilenc gyermekcsoportra bővült, melyből négy német nemzetiségi nevelést folytat. Fontos feladatunk a közösség formálása, az óvoda értékeinek átadása és további mélyítése annak érdekében, hogy az óvoda továbbra is szakmailag kiteljesedve, magas színvonalon nevelje a német nemzetiségi identitással rendelkező családokból érkező, valamint a német nyelvvel ismerkedni vágyó gyermekek nevelését.

Az eltelt 20 év igazolta, hogy jó kezdeményezés volt megalapozni Pesterzsébeten a német nemzetiségi nevelést-oktatást, mely hagyományokat átörökít és identitást formál, generációkat kapcsol össze, a családokban éppúgy, mint a nevelési-oktatási intézményekben.

Német nemzetiségi Csoportjaink

Rózsaszín Pillangó csoport

rozsaszinpillango

Csoportunk német nemzetiségi csoport. 3-tól 7 éves (vegyes) életkorú gyermekek alkotják közösségünket. A vegyes életkorú csoport családias légkört biztosít, mint ahogy a család is, mely homogén életkorú emberek közössége. Több lehetőség adódik a kicsiknek, hogy a nagyoktól tanuljanak, és a nagyok önbizalmát jelentősen erősíti a példamutatásra való ösztönzés, a sok feladathelyzet. Nevelésünk – oktatásunk két nyelven (magyar és német) folyik. A német kisebbség nyelvét szívesen tanulják és alkalmazzák a gyermekek a mindennapokban. Ennek eredményeként sikeresen szerepelnek a nemzetiségi fesztiválokon. A gyerekek örömmel járnak óvodába, és tevékenyen vesznek részt a kezdeményezéseken. Egymással szemben segítőkészek, toleránsak. Jól működő szülői közösség segíti a közös nevelési elveken alapuló nevelés sikerét.

 

Sárga Napsugár csoport

sarganapsugar

Csoportunk német nemzetiségi, vegyes életkorú csoport. Nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvi nevelésre magyar és német nyelven is. Szerencsésnek tartjuk a vegyes életkort a nyelvi nevelés területén, mert a nagyok biztos tudása nagymértékben segíti a kiscsoportosok nyelvi élményeinek alapozását.  A gyermekek általában jó kommunikációs képességekkel rendelkeznek, gyorsan tanulnak. Szívesen énekelnek és mondókáznak, amit egy-egy jeles napon be is mutatnak. A szülőkkel jó kapcsolatot alakítottunk ki, aktívan részt vesznek a csoport életében, rendezvényeinken. Nevelési kérdésekben elfogadják tanácsainkat. Gyakran látogatják testvérpárok a Napsugár csoportot.  A vegyes életkor szépségét az adja, hogy minden évben búcsúzhatunk a nagycsoportosoktól és várhatjuk az új óvodásokat, a kicsiket.

Mesebeli Kék Tigris csoport

kektigris

A csoportunkban színes, élénk élet folyik. A vegyes életkorú kis vagány csapatunkban vannak csendes és nyugodt gyerekek is, és vannak olyanok is, akik egy percre sem tudnak megállni. Mindennapjainkat átszövik a német és a magyar mesék, dalok és versek. Szeretünk lovagolni, de színházba is szívesen ellátogatunk. Fontos számunkra a könyvtár is, ahol új könyveket ismerhetünk meg. Igyekszünk minden nap megteremteni egy olyan családias hangulatot, amiben minden gyermek jól érzi magát és szívesen jár óvodába.

Sárga Napraforgó csoport

sarganapraforgo

2012/2013-as nevelési évtől indult csoportunkban a német nemzetiségi nevelés. Kis-, középsős- és nagycsoportos korú gyermekek járnak hozzánk. Az elmúlt évek során jó közösséggé váltunk. A gyermekeket derűs, nyugodt, szeretetteljes légkörben neveljük, ahol szívesen játszanak, örömmel tevékenykednek. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a legtöbb időt biztosítsuk a játékra és emellett a nyelvvel való játékos ismerkedésre. A hagyományokat, jeles napokat beépítjük a mindennapi tevékenységekbe. Csoportos rendezvényeinket a szülőkkel együtt ünnepeljük (pl.: Karácsony, Anyák napja, Évzáró, Juniális). Évről évre élményekben gazdag programokat szervezünk. Rendszeresen járunk sétálni, kirándulni (múzeumokba, színházba, állatkertbe, vadasparkba). A nagycsoportos korú gyermekekkel heti rendszerességgel veszünk részt úszás, korcsolya oktatáson. Szeretünk kertészkedni, ezért szép virágos- és veteményeskertet alakítunk ki és gondozunk az év folyamán.

Idegen nyelvvel való ismerkedéstől a német nemzetiségi nevelésig

Mottónk:

„… du bist du, und ich bin ich. Wenn wir zusammen sind,
Haltst du zu mir und ich zu dir, das weißt doch jedes Kind.“
,, …te vagy te és én vagyok én. Azt azonban minden gyerek tudja,
ha mi együtt vagyunk, egymáshoz tartozunk.”

Az 1993.évi LXXXVII. számú Nemzeti és Etnikai Kisebbségekről szóló törvény teremtette meg a jogi alapját annak, hogy hazánkban létrejöhettek a kisebbségi önkormányzatok.

A törvény biztosította azt a lehetőséget, hogy 1995-ben megalakult Pesterzsébeten a Német Kisebbségi Önkormányzat. Kerületünkben lehetővé vált az „önazonosság megőrzése”, a német nyelv használata, az oktatás, a művelődés, a hagyományőrzés gyakorlása. A nemzetiségi nyelvoktatásnak az alapjait már óvodáskorban le kell rakni ahhoz, mert csak így lesz eredményes a felmenő rendszerben megvalósuló, magas szintű nemzetiségi nevelés-oktatás.

Az 1996/97-es nevelési évben, a jelentkező gyerekek szülői igénye alapján megindult óvodánkban a német nemzetiségi kétnyelvű nevelés és oktatás. Az eltelt idő igazolta, hogy eredményesen végezzük feladatainkat. A kezdeti egy nemzetiségi csoport mellé, a megnövekedett szülői igény hatására, fokozatosan bővítve kettő, három, végül négy német csoporttal bővültünk.

Az óvodánkban folyó kétnyelvű nevelés az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára és az intézményi Pedagógiai Programunkra (J.E.K.)  épül.

Nevelési programunk kétnyelvű, ezért mind a négy nemzetiségi csoportban német nemzetiségi diplomával, valamint felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező óvodapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, magyar óvodapedagógusi diplomával rendelkező kolléganőik segítségével.

Mind a két nyelv fejlesztése fontos feladat számunkra, így az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül.

Az óvodai élet kezdetén a két nyelv használatának arányát a gyermekek nyelvismerete határozza meg. Azonban a későbbiekben egyre több hangsúlyt fektetünk a kisebbségi nyelv használatára. A német nemzetiségi nevelés célja: a gyerekek örömmel és biztonsággal használják a német nyelvet a különböző játékszituációkban, társas kapcsolatok egyszerű szituációiban és a mindennapi élethelyzetekben. Visszatérő beszédhelyzetekkel biztosítjuk az utánzáson alapuló idegen nyelv elsajátítását.

A német nemzetiségi nevelés feladata: minél több játékba integrált beszédhelyzetet teremteni. Segíteni és fejleszteni a kisebbségi identitástudat kialakulását, felkutatni, ápolni, átadni a kisebbségi életmódhoz, kultúrához kötődő szokásokat, hagyományokat, alkalmassá tenni a gyerekeket a kisebbségi nyelviskolai tovább tanulására. A német nyelv továbbadásához tudatosan felépített tematika segítségét is igénybe vesszük.

Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaiknak és egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően ismerkednek a német nyelvvel. A fejlesztést segíti a Kindergarten német tehetségműhely, ahol heti rendszerességgel bővíthetik, stabilizálhatják tudásukat a gyerekek.

Kapcsolataink

1997-ben, a Rózsaszín Pillangó Csoportba látogatott Hasso Buchrucker, Németország akkori nagykövete, aki nagy elismeréssel szólt a gyermekcsoportban folyó nemzetiségi nevelés-oktatásról.

Szoros, élő kapcsolatot ápolunk Mór és Ceglédbercel német nemzetiségi óvodáinak nevelőtestületével. Rendszeresen cserélünk tapasztalatokat, ezenkívül konzultációkat, látogatásokat szervezünk.

Baráti kapcsolatunk van Frankfurt am Main X. kerületének polgármesterével és képviselő testületével. Delegációjuk meglátogatta óvodánkat és velünk ünnepelték az aktuális Oktoberfest-et.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet képviselő testülete a német nemzetiségi nevelés bevezetése óta támogatja munkánkat.

A Német Óvoda és Iskola Egyesület könyvekkel, továbbképzési lehetőségeket biztosít a szakmai megújulás, fejlődés elősegítésére.

Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal való szoros kapcsolat segíti a támogatási, pályázati lehetőségeinket.

 

Kulturális események

A német nemzetiséggel kapcsolatos, valamennyi neves kulturális eseményen részt veszünk, ahol már országos rangot is kivívtunk magunknak. Kerületi nemzetiségek napja, testvérvárosok találkozója, tehetségek gálája, Európa nap, német nemzetiségi juniális, Oktoberfest, Márton nap (iskolásokkal közösen), Német Mese, Vers és Gyermekjáték Fesztivál, melyet 2013-ban felkérésre mi rendeztünk. A nemzetiségi napokon a szülőkkel, nagyszülőkkel közösen speciális német ételeket főzünk, süteményeket sütünk. Minden évben műsort adunk a Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi összejövetelén.

Továbbképzések

A gyermekek nyelvi fejlesztésén kívül fontos számunkra saját nyelvi kultúránk folyamatos fejlesztése. Rendszeresen részt veszünk a pedagógusok számára szervezett, kül- és belföldi továbbképzéseken, szakmai kurzusokon, bemutatókon.

 

Ünnepeink

Oktoberfest

04Minden évben október első szombatján kerül megrendezésre a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet szervezésében a hagyományos Oktoberfest ünnepség.

Ennek a programnak a jelentősége abban áll, hogy a nemzetiségi oktatási intézmények, a Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület és az NNÖP képviselők együtt ünnepelnek. A rendezvény szervesen kapcsolódik az óvoda helyi nevelési programjának jeles napjaihoz. Erre az eseményre az intézményekbe járó gyermekek külön műsorral készülnek, a közös együttlét erősíti a német hagyományőrzést gyermekekben felnőttekben egyaránt.

Az ünnepség helyszíne évek óta a József Attila Nyelvoktató Általános Iskola udvara, ahol a tájjellegű ételek közös elkészítése, és kínálása emeli az ünnepi hangulatot. A kerület előjárói megtisztelik jelenlétükkel ezt az alkalmat, melyet az ünnepi program után a felnőttek részére a délután folyamán közös kötetlen beszélgetés, a gyermekek részére barátkozás, szabad játék teszi emlékezetessé. Az óvodás csoportokba és az osztályokba járó gyermekek szülei jellegzetes német ételeket készítenek, például elzászi lepény, káposztás bab csülökkel, krumplis tészta babbal és a mindig kedvelt mákos nudli.
Késő délutánig tart az eszem-iszom, amelyhez a talpalávalót a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fúvós zenekara és a Hermann Antal Harmonika Zenekar szolgáltatja.

Márton nap

05A német nemzetiségi nevelés egyik legnagyobb ünnepe az óvodában november 11. Márton nap. Hetekkel korábban nagy készülődés előzi meg a rendezvényt. A felvonulásra a gyerekek szüleikkel együtt készítik el a lámpást a hagyományos ,,barkács – dálutánon”, ezzel is erősítve az óvoda és a szülők közti kapcsolatot. A gyermekek az ünnep kapcsán megismerkednek Szent Márton legendájával és a hozzá kapcsolódó néphagyományokkal. Jellegzetes étel, igazi lakoma a Márton napi libasült, mely elfogyasztása után a liba csont színe elárulja, hogy milyen lesz a tél: hideg, vagy enyhe.

A német nemzetiségi csoportok előadásai és a szülők megvendégelése után a gyerekek, szülők és a vendégek lampionokkal indulnak a Városháza elé, ahol a kerületi német, illetve német nemzetiségi oktatásban részt vevő gyerekekkel ünnepelnek közösen. A jó hangulathoz a forró teát és az elő zenét a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet képviselői biztosítják minden jelenlévő számára.

Karácsony

06Évek óta ellátogatunk nemzetiségi óvodásainkkal a kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület közös karácsonyi rendezvényére. A gyermekek a pedagógusok segítségével betlehemes játékot tanulnak meg és adnak elő német nyelven. Nagy izgalom és alapos felkészülés előzi meg az előadást. Ez nagyszerű lehetőség gyermekinknek a hagyományokkal való ismereteik bővítésére, és a nyelv gyakorlására.

Hagyományként Dr. Fekete Károlyné elnök nyitja meg köszöntőjével az ünnepséget, ahol Bárkányi Judit, a Fővárosi Német Önkormányzat elnöke és a kerületi nemzetiségi intézmények vezetői, Krén Józsefné a József Attila Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola képviseletében, Bélteczkyné Szende Hilda az óvodánk vezetője és az NHÁSZE elnöke, Lászlóné Ammer Klára, valamint a Német Nemzetiségi Gimnázium igazgatója Tápai Ildikó is részt vesznek. Az intézmények pedagógusai, és a hagyományőrző egyesületi tagok is eljönnek, hogy együtt töltsük ezt a meghitt ünnepet. A műsor után az ünnep fényét emeli a gyermekek számára az ajándékcsomagok átadása, melyet az Önkormányzat biztosít, ezzel kívánva Boldog Karácsonyt a gyermekeknek és minden kedves részvevőnek advent alkalmából.

Locsolóbál

07Minden év tavaszán rendezi meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet és a Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet a sváb locsolóbált.

A bált a rendezvény fővédnöke, Szabados Ákos nyitja meg, aki megköszöni a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet egész évben végzett tevékenységét.
Az megnyitó beszéd után a dél-pesti régió tánccsoportjainak bemutatói következnek. A műsorok színvonalát emeli a táncosok népviselete, amit az előadás után a közönség közelebbről is megcsodálhat.

Óvodánk gyermekei és szülei nagy létszámmal és lelkesen vesznek részt minden évben a rendezvényen. Felelevenítik a régi sváb hagyományt, a batyuzást, így az asztalokra házi sütemények kerülnek.

A fellépések után sváb zenét játszó zenekar veszi át a színpadon a főszerepet. Az együttes a nézőközönséget gyakran bevonva adja elő repertoárját, játékokat szervez a táncolóknak. A nagyszerű hangulatnak köszönhetően késő estig tartanak a bálok.

Német gyermektánc fesztivál

08,,Festival der Kinderlieder, Kinderspiele und Kinderreime” azaz a ,,Gyermekjátékok, gyermekdalok, gyermekversek  fesztiválját”  tíz éve hagyományosan a Fővárosi Német Önkormányzat szervezi meg.

A német nemzetiségi seregszemle lebonyolítását minden évben más-más településen lévő német nemzetiségi óvoda vállalja. A budapesti résztvevők mellett a Duna menti német települések óvodásai is képviseltetik magukat Visegrádtól – Taksonyig.

Ezen a kulturális seregszemlén kiemelt vendégként szerepelnek nemzetiségi csoportjaink. Valamennyi fesztiválon nagy sikert aratnak a gyermekek önálló énekükkel valamint játékos, érdekes koreográfiánkkal.

2013-ban a Baross Ovi Kindergarten Baross óvoda kapta meg a rendezés jogát. 13 óvodát, 330 fő német nemzetiségi csoportos kisgyereket fogadtunk, a seregszemlének a CSILI Művelődési Központ adott otthont, a jelen lévő szakemberek és vendégek nagy elismeréssel méltatták a rendezvény sikerét.

Kindergarten tehetségműhely

A Kindergarten Német Tehetségműhely célja a játékba integrált nyelvtanulás megszerettetése, lehetőség a tehetségek beszédkészségének fejlesztésére, a játékos szókincsbővítésre. A kiscsoportos foglalkozásokon gyakorolhatják a kérdező, válaszadó szerepét és a zárkózottabb gyerekek számára gyakoribb a lehetőség, hogy merjenek megszólalni egymás előtt. Kiemelt feladatunk a néphagyományok felkutatása, ápolása és átörökítése. Célunk és feladatunk a tehetséges gyermekek egyéni és komplex fejlesztése, a gyermekek játékos idegen nyelvhez való szoktatása, hogy megismertessük őket a sváb kultúrával és a régi korok gyermekjátékaival. A német népviseleti ruhákat is viseljük egy-egy jeles nap alkalmával.

09A foglalkozásokról rendszeres dokumentációt vezetünk. A műhelybe való kiválasztást a Renzulli-Hartmann skála alapján végezzük, s személyre szabott, komplex, rövid értékelést adunk a gyermekekről. Figyelemmel követjük és mérjük a fejlesztés eredményét minden területen. A műhelyfoglalkozások tapasztalatait rendszeresen beépítjük a következő hónap foglalkozásaiba. Fontos, hogy a gyermekek tovább fejlődjenek, és személyiségük kibontakozhasson minden területen.

Heti rendszerességgel, 45 percben tartjuk a foglalkozásokat, 3 fő német nemzetiségi óvodapedagógus Kasza Viktória – (műhelyvezető), Pap Eszter (helyettes) és gyakornokként Urbán Enikő. Éves tervezett tematika alapján dolgozunk, melyet közösen állítunk össze. A program összeállításánál a lényeg a játékba integráltság és a felszabadult, nyugodt légkör biztosítása. Minden foglalkozásról vázlatot írunk a műhelynaplóba. A műhely anyag- és programköltségeinek finanszírozására pályázatokon veszünk részt, valamint segítséget kapunk a Kindergarten Alapítványtól és a XX. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzattól.

A műhelyben zajló tevékenységek közé tartozik: gyermektáncok próbája és tanulása fesztiválokra, gyermekjátékok és körjátékok, párbeszéd – énekes és szóbeli formában, német mesék dramatizálása, szókincsbővítés, beszédkészség fejlesztés.

A résztvevő gyermekek személyére az óvónők tesznek javaslatot. A személyek a fejlődés függvényében változhatnak. Az éves programban általában ugyanaz a 15 fő tanköteles korú kisgyermek vesz részt. Következő nevelési évben változik a személyük. A kerületben egyedülálló a német nemzetiségi óvoda, általános iskola és gimnázium, mely biztosítja a tehetségek további gondozását.

Az elmúlt években meglátogattuk a Dunaharasztiban található Német Tájházat, ahol a gyerekek megnézhették a házat, a berendezési tárgyakat, a mindennapi életben használt eszközöket, szerszámokat, ruházatot. Részt vettünk egy kézműves foglalkozáson, ahol a gyékényfonással ismerkedtünk. A második programként a mesemúzeumot terveztük, azonban férőhely hiányában ezt a pályázati időszakon belül nem lehetett megvalósítani. Témában ideillő program, amin támogatásból vettünk részt, a Bálint Ágnes Emlékház megtekintése volt Vecsésen. Itt a gyerekek régi játékok kiállítását nézték meg.

Minden évben meghívunk egy bábművészt, aki német nyelvű bábelőadást tart a gyermekeknek. Ezen az alkalmon mind a négy német nemzetiségi csoport nagycsoportosai részt vesznek.

Rendszeresen részt veszünk a „Kinderlieder, Kinderspiele und Kinderreime” országos fesztiválon, melyet három évvel ezelőtt a mi intézményünk rendezett meg. Eredményeinkre büszkék lehetünk, amikor látjuk tehetséges gyermekeink sikereit a különböző versenyeken, rendezvényeken, fesztiválokon.

Bélteczkyné Szende Hilda
óvodavezető

logo