Almenü
Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet
Főmenü

Megbékélni – nem feledni

2021- január 23-án a pesterzsébeti Árpádházi Szent Erzsébet Főplébánia-templomban a magyarországi németek kitelepítésének és elhurcolásának áldozataiért mutatott be német nyelvű emlékmisét Garaczi Gergely atya. (Természetesen a járványügyi előírások teljes betartásával.)

Egy szentmise emelkedett és méltó formája a megemlékezésnek – ezt az érzést csak erősítette a prédikáció. A kitelepítéssel kapcsolatos vitathatatlan tények, majd a kollektív büntetés és a szülőföldről való elűzetés fájdalmas igazságtalansága, végül pedig a hit segítségével való megbékélés: a prédikáció mély együttérzéssel elevenítette fel az elűzöttek szenvedéssel teli történetét.

Az emlékmise az összetartozás érzését, a közösség élményét is erősítette a résztvevőkben. Ez pedig jelen pillanatban rendkívül fontos, hiszen mindnyájunknak szüksége van arra a bizonyosságra, hogy nem vagyunk egyedül.

Szeretnénk megköszönni Czap Zsolt plébános atyának, Garaczi Gergely káplánnak, Homor Máté kántornak a csodálatos élményt, azt, hogy mély empátiával és segítőkészséggel fogadták kérésünket és lehetővé tették az emlékmisét.

Végezetül álljon itt egy részlet a 2021. január 23-i szentleckéből:

„Ha ugyanis a bakok és bikák vére és az üsző hamva a tisztátalanokra hintve külsőleg megszenteli őket, mennyivel inkább megtisztítja lelkünket a holt cselekedetektől Krisztus vére, aki a Szentlélek által saját magát adta tiszta áldozatul, hogy az élő Istennek szolgáljunk.” (Zsid 9,14)

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet